Podmínky použití CAMTAPE

1. Popis služby

CAMTAPE je úložiště pro IP kamery. Kamery posílají obrázky a videa (dále média) na CAMTAPE přes Email a FTP. Uživatel si kupuje maximální množství uchovávaných médií na zvolené období. Pokud kamera pošle více médií, jsou nejstarší media odmazána tak, aby byl dodržen nakoupený limit. CAMTAPE provozuje Jan Kolorenč. Adresa: Jana Žižky 13, 46606 Jablonec nad Nisou. Česká republika. IČ: 45789757, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 9. února 2011

2. Odpovědnost

Provozovatel CAMTAPE není zodpovědný za obsah médií posílaných z IP kamer. Za obsah médií je zodpovědný provozovatel IP kamery. Provozovatel CAMTAPE nenese zodpovědnost za škody způsobené ztrátou či vyzrazením informací v průběhu přenosu dat do/z CAMTAPE či po dobu jejich uskladnění. Poskytovatel CAMTAPE nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.

3. Ochrana soukromí

Provozovatel CAMTAPE se zavazuje, že nepoužije zadané elektronické adresy uživatelů CAMTAPE jinak než pro zaslání zpráv souvisejících s provozem služby CAMTAPE (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Adresy nebudou použity k odesílání nevyžádaných e mailů, ani nebudou poskytnuty třetí straně. Média nahraná IP kamerami jsou vlastnictvím provozovatele IP kamery. Provozovatel služby CAMTAPE neposkytne tato média třetím stranám bez souhlasu jejich vlastníka. Provozovatel CAMTAPE si vyhrazuje právo smazat média, jejichž povaha je v rozporu s platnými zákony České republiky či dalších zúčastněných států. V případě opakovaného nahrávání médií s obsahem porušujícím platné zákony České republiky či dalších zúčastněných států si provozovatel vyhrazuje právo zrušit účet IP kamery která tato média nahrává, či zrušit CAMTAPE účet jejího provozovatele.
  • Varianty
  • Základní
  • Historie 10 obrázků
  • Zdarma
  • Plus
  • Historie 8000+ obrázků
  • Upravitelný vzhled
  • Doplňkové informace k obrázku
  • Sdílejte obrázky
  • Od 100 Kč měsíčně